Wijzig gegevens

Uw gegevens zijn niet volledig of niet correct. U kan nog niet inschrijven. Gelieve eerst uw gegevens aan te vullen en/of te corrigeren. Volgende velden zijn nog niet correct:

  • U moet minstens de gegevens van 1 jongere invullen bij het luik "Gezinsleden"
  • Gelieve minstens 1 fiscaal contactpersoon toe te voegen.
  • Gelieve de nodige informatie in te vullen bij het luik "Contactgegevens familie"
[ Wijzigen ]
Vrijetijdsdiensten Wingene - E-mail: reservatie@wingene.be

Grabbis is ontwikkeld door More Fast - Management Tool Development